Escáner A4

Escaneado dúplex
Escaner a color
Tamaño máximo de papel ISO A-series