Multifunción láser color

Impresión dúplex
Wifi
Ethernet
Tamaño máximo de papel ISO A-series